STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRA: Rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A., Poniedziałek, 15 kwietnia (22:54)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BRASTER Spółki Akcyjnej ("BRASTER?, "Spółka?) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku otrzymał rezygnacje: Pani Kingi Stanisławskiej, Pana Jacka Bartmińskiego, Pana Michała Wnorowskiego oraz Pana Witolda Łopuszańskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. z dniem 28 kwietnia 2019 roku.

Pani Kinga Stanisławska poinformowała, że przyczyną złożenia rezygnacji są powody osobiste. W przypadku Pana Michała Wnorowskiego przyczyną złożenia rezygnacji jest odmienne stanowisko co do strategii Spółki. Pozostałe osoby nie wskazały przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r, poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-15Marcin HalickiPrezes Zarządu
2019-04-15Henryk JaremekWiceprezes Zarządu