STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XTB: Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję, Piątek, 19 kwietnia 2019 (10:39)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Spółka?, "XTB?) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu XTB nowej kadencji, który będzie liczył pięciu członków, na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata, tj. od 30 czerwca 2019 r. do końca dnia 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie z decyzjami Rady Nadzorczej skład Zarządu XTB nowej kadencji będzie następujący:

- Pan Omar Arnaout jako Prezes Zarządu,

- Pan Paweł Szejko Członek Zarządu,

- Pan Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu,

- Pan Jakub Kubacki Członek Zarządu,

- Pan Andrzej Przybylski Członek Zarządu.

W załączeniu Spółka zamieszcza informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. osób.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-19Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2019-04-19Jakub KubackiCzłonek Zarządu

Plik do pobrania