STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach, Środa, 24 kwietnia 2019 (18:15)

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza ? spółki Robinson Europe SA, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit b oraz pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie posiadania o co najmniej 5% powyżej 10%, a także co najmniej 1% powyżej progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-24Łukasz GolonkaCzłonek ZarząduŁukasz Golonka