STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Powołanie Zarządu na nową kadencję, Czwartek, 25 kwietnia 2019 (17:10)

Zarząd Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej (?Spółka?) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której postanowiła powołać do Zarządu na nową 5 ? letnią

kadencję:

- Pawła Miśkiewicza ? na funkcję Członka Zarządu,

- Łukasza Golonkę ? na funkcję Członka Zarządu.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy zawodowe powołanych Członków Zarządu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Golonka - Członek Zarządu

Plik do pobrania