STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 kwietnia 2019 r., Czwartek, 25 kwietnia 2019 (17:21)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 %

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż spośród akcjonariuszy

biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2019 roku,

co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- ABS Investment SA ? 3.782.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 42,83% liczby

głosów na Zgromadzeniu oraz 36,02% ogólnej liczby głosów,

- Robinson Europe SA - 4.400.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 49,83% liczby

głosów na Zgromadzeniu oraz 41,90% ogólnej liczby głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-25Łukasz GolonkaCzłonek ZarząduŁukasz Golonka