STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EUC: Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018, Wtorek, 7 maja 2019 (18:03)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: "Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu 7 maja 2019 r. w drodze uchwały przyjął rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki co do niewypłacania Akcjonariuszom ani całości ani części zysku netto, który został wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018 opublikowanym 25 kwietnia 2019 r. Zarząd Emitenta, rekomendując niedokonywanie wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia w najbliższej przyszłości odpowiedniego poziomu środków pieniężnych niezbędnego do prowadzenia dalszych inwestycji i rozwoju Emitenta. Rekomendacją Zarządu jest przeznaczenie całości osiągniętego w 2018 r. zysku na kapitał rezerwowy Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-07JOLANTA ZENDRANWICEPREZES ZARZĄDUJOLANTA ZENDRAN
2019-05-07AGATA ROSA-KOŁODZIEJCZŁONEK ZARZĄDUAGATA ROSA-KOŁODZIEJ