STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EUC: Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy, Piątek, 10 maja 2019 (10:30)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: "Spółka?), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa?) informuje, iż w dniu 10 maja 2019 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: "OFE?) zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy dotyczące zmniejszenia stanu posiadania przez OFE akcji Spółki poniżej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-10JOLANTA ZENDRANWICEPREZES ZARZĄDUJOLANTA ZENDRAN
2019-05-10AGATA ROSA-KOŁODZIEJCZŁONEK ZARZĄDUAGATA ROSA-KOŁODZIEJ

Plik do pobrania