STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Kandydatura Pana Piotra Gawrysia na członka Rady Nadzorczej MFO S.A. zgłoszona przez akcjonariuszy Aviva Investors FIO oraz Aviva Investors SFIO., Wtorek, 14 maja 2019 (11:18)

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki MFO S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 13 maja 2019 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu i na rzecz:

? Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,

? Aviva Investors Specjalistycznego Fundusz Inwestycyjnego Otwartego

będących akcjonariuszami MFO S.A., o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 7 czerwca 2019 roku, kandydatury Pana Piotra Gawrysia, obecnego członka Rady Nadzorczej Spółki, na członka Rady Nadzorczej Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14Jakub Czerwiński Członek zarządu
2019-05-14Renata Zdzieszyńska Prokurent