STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta, Wtorek, 14 maja 2019 (15:45)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 14.05.2019 r. otrzymał od Aviva PTE Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b informację, iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (zwany dalej "Aviva OFE?), zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce Wawel S.A. (zwanej dalej "Spółką?) powyżej 5%.

Zwiększenie zaangażowania nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 08.05.2019 roku.

Przed rozliczeniem ww. transakcji na dzień 9 maja 2019 r. Aviva OFE posiadał 74.090 akcji Spółki, co stanowiło 4,94% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 74.090 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 4,94% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 10.05.2019 r. Aviva OFE posiadał 84.201 akcji Spółki, co stanowiło 5,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 84.201 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5,61% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2019-05-14Janusz SerwońskiProkurent