STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEI: Raport miesięczny za kwiecień 2019 r., Wtorek, 14 maja 2019 (17:40)

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2019 roku


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.


W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.


II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


We kwietniu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2019-04-12 RB 8/2019 Raport miesięczny za marzec 2019r.

- 2019-04-17 RB 9/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 maja 2019 roku


We kwietniu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:

- 2019-04-17 RB 4/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 maja 2019 roku


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.


Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi oraz dokonał kwartalnej analizy portfela inwestycyjnego.


IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu czerwcu 2019r


- Raport miesięczny za maj 2019r.Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Stępień - Prezes Zarządu