STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PIG: Raport okresowy za I kwartał 2019 roku // Report of the 1Q of 2019, Środa, 15 maja 2019 (15:15)

Zarząd spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


//

The Board of Directors of Planet Innovation Group S.A. based in Rzeszow, enclose the interim report for the 1Q of 2019.

Legal basis: § 5 sec. 1 pt. 1), Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodic Information communicated in the Alternative Trading System on the NewConnect Market".
Osoby reprezentujące spółkę:
Jadwiga Wochyńska - Prezes Zarządu