STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Wstępne dane finansowe MFO S.A. pierwszy kwartał 2019 roku , Poniedziałek, 20 maja 2019 (10:06)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjętymi przez MFO S.A. (Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o wstępnych danych finansowych Spółki za pierwszy kwartał 2019 roku, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat (wartość bazowa). Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 30 % w stosunku do wartości bazowej.

Istotne odchylenie wykazały przychody netto ze sprzedaży za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019r.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły: 119.029 tys. zł (co stanowi wzrost o 11.489 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego oraz wzrost o 37% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).

Dodatkowo Zarząd MFO S.A. przekazuje do wiadomości następujące dane finansowe:

Zysk na działalności operacyjnej za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019r. wyniósł 10.162 tys. zł.

Zysk netto za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019r. wyniósł 7.947 tys. zł.

Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 23 maja 2019r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-20Jakub CzerwińskiCzłonek Zarządu
2019-05-20Adam PiekutowskiCzłonek Zarządu