STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Deklaracja dywidendy ? uchwała Zarządu, Poniedziałek, 20 maja 2019 (14:00)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W dniu 20.05.2019 roku Zarząd Wawel S.A. przyjął uchwałę, na podstawie której postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej wniosek o przeznaczeniu z zysku za rok 2018, kwoty 37 493 875,00 PLN (25,00 PLN na jedną akcję) na wypłatę dywidendy.

Przedmiotowy wniosek zostanie przedłożony Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 16 Statutu Emitenta.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Wawel S.A. za rok 2018 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-20Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2019-05-20Wojciech WinkelCzłonek Zarządu