STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AST: Astarta Holding N.V. Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2019, Poniedziałek, 20 maja 2019 (18:39)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Revenues11579290589
Profit from operations11294213
Profit (loss) before tax-49203809
Net profit (loss)-44333704
Cash flows provided (used) by operating activities4044621629
Cash flows used in investing activities-11852-9551
Cash flows (used in) provided by financing activities-32297-13467
Total net cash flow-3703-1389
Total assets736097613686
Current liabilities280499128734
Non-current liabilities83417126984
Share capital250250
Total equity372181357968
Number of shares2438624405
Profit (loss) per ordinary share (EUR)-0,180,15
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania