STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DNS: Informacja w sprawie wypłaty dywidendy, Czwartek, 23 maja 2019 (19:10)

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2019 z dnia 23 maja 2019 roku (?Jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2018?) informuje, iż w dniu 23 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, przychyliła się do rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia całości zysku netto za 2018 rok na kapitał zapasowy Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu