STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RLP: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na Członka Rady Nadzorczej., Poniedziałek, 27 maja 2019 (12:45)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Relpol S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgłoszenie kandydatury Pana Zbigniewa Derdziuka na Członka Rady Nadzorczej.

Kandydaturę zgłoszono w związku ze zwołanym na dzień 14.06.2019 r., Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Relpol, w którego porządku obrad przewidziano wybory do Rady Nadzorczej.

Spółka otrzymała również oświadczenie złożone przez Pana Zbigniewa Derdziuka, w którym wyraził on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Relpol S.A. i zadeklarował, że spełnia wymogi stawiane członkom rad nadzorczych.

W załączeniu życiorys zawodowy zgłoszonego kandydata.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-27Monika Kuriata Prokurent

Plik do pobrania