STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRS: Powołanie Wiceprezesa Zarządu, Poniedziałek, 27 maja 2019 (16:05)

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (?Spółka?) informuje, iż w dniu 27 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Dariusza Bednorza do składu Zarządu Spółki od dnia 01 czerwca 2019 r., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.


W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys zawodowy Pana Dariusza Bednorza.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Kobosko - Prezes Zarządu

Plik do pobrania