STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SON: Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się dnia 28.05.2019r., Wtorek, 28 maja 2019 (14:57)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy stosowanie do treści § 19 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjetych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A., które odbyło się w dniu 28.05.2019r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Jan WalulikWiceprezes Zarządu
2019-05-28Anna PilskaProkurent

Plik do pobrania