STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SON: Powołanie Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A., Wtorek, 28 maja 2019 (15:00)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, stosowanie do treści §5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołało na Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Mirosława Nowakowskiego oraz Macieja Posadzy .

W załączeniu Zarząd przedstawia oświadczenia oraz życiorysy zawodowe powołanych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Jan WalulikWiceprezes Zarządu
2019-05-28Anna PilskaProkurent

Plik do pobrania