STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOX: Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r. , Wtorek, 28 maja 2019 (18:21)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

Treść projektów uchwał oraz dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Jarosław FurdalPrezes ZarząuJarosław Furdal
2019-05-28Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski

Plik do pobrania