STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZS: Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz AB Amber Grid, Środa, 29 maja 2019 (08:54)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Dostawca) informuje, iż w dniu 29 maja 2019 roku, powziął informację o wyborze przez AB Amber Grid z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska (Zamawiający), oferty złożonej przez Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych DN 700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez AB Amber Grid: budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) na terytorium Republiki Litewskiej o długości około 170 km.

Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 26.425 tys. EUR netto, co po przeliczeniu według kursu NBP ogłoszonego dnia 28 maja 2019 roku wynosi 113.540 tys. PLN netto.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w okresie od roku 2019 do 2021.

Zgodnie z otrzymaną informacją przedmiotowa umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie, ale nie wcześniej niż po upływie terminu odroczenia/karencji (okres 10 dni od daty wysłania zawiadomienia o wyborze oferty) oraz podjęcia odpowiednich decyzji przez Zamawiającego.

O zawarciu umowy z AB Amber Grid na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-29 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2019-05-29Michał PietrekWiceprezes Zarządu