STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Deklaracja dywidendy - rekomendacja Rady Nadzorczej Emitenta, Środa, 29 maja 2019 (09:06)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Emitenta, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta oraz rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła w głosowaniu korespondencyjnym zakończonym w dniu 28.05.2019 r., uchwałę nr 2 w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Wawel S.A. przeznaczenia zysku netto za rok 2018 w wysokości 77 256 421,58 PLN wraz z propozycją jego podziału w następujący sposób:

- dywidenda w kwocie 37.493.875,00 PLN tj. 25,00 PLN na akcję,

- kapitał zapasowy w kwocie : 39 762 546,58 PLN.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Wawel S.A. za rok 2018 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-29Wojciech WinkelCzłonek Zarządu
2019-05-29Janusz SerwońskiProkurent