STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OEX: Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 r., Środa, 29 maja 2019 (20:57)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka? lub "Emitent?), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2019 roku, podjął uchwałę stosownie do której zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2018 r., w kwocie 10.760.459,31 zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki, zakładająca niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie

w całości zysku za 2018 r. na kapitał zapasowy, zostanie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2018 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-29Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2019-05-29Robert Krasowski Członek Zarządu