STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OEX: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał, Środa, 29 maja 2019 (21:18)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka?), zgodnie z §19 ust.1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu:

1) informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 r.;

2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

Wskazane powyżej dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-29Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2019-05-29Robert Krasowski Członek Zarządu

Plik do pobrania