STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CIG: Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii H, Czwartek, 30 maja (14:06)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 7/2019 oraz nr 8/2019, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.cigames.com, w zakładce "Relacje Inwestorskie?, oraz na stronie internetowej Oferującego ? Trigon Dom Maklerski S.A., tj. www.trigon.pl, w dniu 30 maja 2019 r. zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 12 000 000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przy jednoczesnym zastrzeżeniu ograniczonego prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Subskrypcja akcji serii H odbędzie się w dniach 4-10 czerwca 2019 r.

Szczegółowe zasady oferty akcji serii H znajdują się w Memorandum Informacyjnym,

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Marek TymińskiPrezes Zarządu