STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Zawarcie znaczącej umowy, Czwartek, 30 maja (15:51)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki MFO S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu 30 maja 2019 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. Aneks nr A7/5797/13/M/04 do Umowy o linię wielowalutową nr 5797/13/M/04 z dnia 19.06.2013 r.

Na mocy Aneksu zmianie uległ globalny limit kredytowy Spółki (kredyt w rachunku bieżącym) do wysokości 35.000.000 PLN, który obowiązuje od 30.05.2019 r. do 18.06.2020 r.

Zabezpieczeniem roszczeń z tytułu zawartej Umowy o linię wielowalutową jest oświadczenie Spółki (w postaci aktu notarialnego) o poddaniu się na rzecz Banku wprost z tego aktu egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do maksymalnej kwoty 56.000.000 PLN.

Warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka uznaje umowę za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 20% wartości kapitałów własnych. Dodatkowo podpisanie w/w aneksu spowodowało, iż łączna wartość umów podpisanych w okresie ostatnich 12 miesięcy z Grupą Banku Millennium również przekracza 20% wartości kapitałów własnych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Jakub CzerwińskiCzłonek zarządu
2019-05-30Renata ZdzieszyńskaProkurent