STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DOM: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku, Czwartek, 30 maja 2019 (19:06)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 maja 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, ze wskazaniem przy każdej z podjętych uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów "za?, "przeciw? i "wstrzymujących się?.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Jaosław SzanajcaPrezes Zarządu
2019-05-30Janusz ZalewskiWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania