STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LGT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 28 czerwca 2019 roku, Piątek, 31 maja 2019 (08:45)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki LOGINTRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438056 dalej: "Spółka", zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LOGINTRADE S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska Spółka Partnerska, ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Tomasz WudarzewskiPrezes Zarządu
2019-05-31Michał SzlachcicWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania