STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI: Informacja o odstąpieniu przez ZWZA rozpatrzenia planowanego punktu porządku obrad. , Piątek, 31 maja 2019 (12:03)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energoinstal S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 31.05.2019 roku odstąpiło od rozpatrywania planowanego w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Michał Więcek Prezes Zarządu
2019-05-31Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu