STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

7FT: Raport roczny spółki 7FIT S.A. za 2018 rok. , Piątek, 31 maja 2019 (15:45)

Zarząd Spółki 7FIT S.A. (dalej: "Emitent"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Bała - Prezes Zarządu

Plik do pobrania