STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r., Piątek, 31 maja 2019 (17:00)

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51 (w siedzibie spółki FAMUR S.A.). W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31 Łukasz Petrus Prezes Zarządu

Plik do pobrania