STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELZ: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018 , Piątek, 31 maja 2019 (17:09)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 05/2019 z dnia 29.03.2019 r.,

informuje, że Rada Nadzorcza ELZAB S.A. w dniu dzisiejszym tj. 31.05.2019 r. podjęła uchwałę nr 08/05/2019, w której oceniła pozytywnie wniosek Zarządu ELZAB S.A. w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w kwocie 813 tys. zł (osiemset trzynaście tysięcy złotych) i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty w całości z zysków Spółki w latach przyszłych.

Ostateczna decyzja w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018 zostanie podjęta przez Walne

Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art.17 ust. 1. Rozporządzenia MAR

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2019-05-31Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu