STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

7FT: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Piątek, 31 maja 2019 (22:55)

Zarząd Spółki 7FIT S.A. (dalej: "Emitent"), informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej HS Kancelaria Notarialna Hanna Strzelczyk Notariusz, ul. Księcia Witolda nr 49 lok. 2, 50-202 Wrocław. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Bała - Prezes Zarządu

Plik do pobrania