STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DOM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 r., Środa, 5 czerwca 2019 (14:24)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 623), Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 30 maja 2019 roku.

Akcjonariusz: SCOP POLAND S.? R.L. jako następca prawny DOM DEVELOPMENT B.V. Z SIEDZIBĄ W ROTTERDAMIE

Liczba posiadanych akcji na WZA: 14.155.941 (słownie: czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden)

Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 14.155.941 (słownie: czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden)

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 67,91 %

Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 56,47 %

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander

Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.594.000 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące)

Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.594.000 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące)

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 7,65 %

Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 6,36 %

Akcjonariusz: Jarosław Szanajca

Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.454.050 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt)

Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.454.050 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt)

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 6,98 %

Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 5,80 %

Akcjonariusz: Grzegorz Kiełpsz

Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.080.750 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt)

Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.080.750 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt)

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 5,18 %

Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 4,31 %


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-05Janusz ZalewskiWiceprezes Zarządu
2019-06-05Dariusz GołębiewskiProkurent