STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NFP: Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2018 Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna., Środa, 5 czerwca 2019 (22:50)

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. (dalej: ?Spółka?) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2018.§ 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Ireneusz Tomczak

Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:
Irenuesz Tomczak - Prezes Zarządu

Plik do pobrania