STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NFP: Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. zawieszenia obrotu akcjami Emitenta, Środa, 5 czerwca 2019 (23:15)

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 3 czerwca 2019 roku uchwały nr 470/2019 w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami m.in. Emitenta w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2018.Na mocy przywołanej uchwały Zarząd GPW postanowił o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Emitent przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2018, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect.Zarząd Emitenta informuje, że stara się o możliwie najszybsze przekazanie do publicznej wiadomości kompletnego raportu rocznego za rok 2018, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect.Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.


Ireneusz Tomczak


Prezes Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę:
Ireneusz Tomczak - Prezes Zarządu