STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XTB: Aktualizacja informacji nt. postępowania administracyjnego wszczętego przez Komisję Nadzoru Finansowego, Czwartek, 6 czerwca 2019 (09:03)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 dotyczącego nałożenia na X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Emitent?, "Spółka?) przez Komisję Nadzoru Finansowe ("KNF?) kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów prawa w szczególności w obszarze świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów Spółki oraz informacji zamieszczonych w tym przedmiocie w raportach okresowych Spółki, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. Wojewódki Sąd Administracyjny w Warszawie ("WSA?) oddalił skargę Spółki na decyzję KNF w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 9,9 miliona zł. Wyrok WSA nie jest prawomocny.

Jednocześnie Spółka informuje, że po doręczeniu przez WSA odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem oraz po dokonaniu jego analizy podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-06Jakub KubackiCzłonek Zarządu
2019-06-06Andrzej PrzybylskiCzłonek Zarządu