STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TXN: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Czwartek, 6 czerwca 2019 (13:05)

Zarząd TAX-NET SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 06 czerwca 2019 roku.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" .

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Głośny - Prezes Zarządu
Agnieszka Kocan - Wiceprezes Zarządu

Plik do pobrania