STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TXN: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, Czwartek, 6 czerwca 2019 (13:45)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd TAX-NET S.A. _Emitent_ informuje o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta nowego członka, panią Agnieszkę Malesza. Pani Agnieszka jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, na kierunku zarządzanie i marketing - Specjalizacja: Finanse i Rachunkowość z Elementami Bankowości, gdzie uzyskała tytuł magistra. Pani Agnieszka Malesza była zatrudniona w Spółce na stanowisku Specjalisty ds. rozrachunków przez ponad 7 lat.

Pani Agnieszka Malesza w ciągu ostatnich trzech lat nie pełniła żadnych funkcji w organach spółek kapitałowych, a w okresie ostatnich 5 lat nie uległa likwidacji żadna spółka, w której pełniła funkcje członka organu zarządzającego, a także nie otrzymała sądowego zakazu sprawowania funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Agnieszka Malesza nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta oraz nigdy nie została skazana za przestępstwa oszustwa, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-06Paweł GłośnyPrezes Zarządu
2019-06-06Agnieszka KocanWiceprezes Zarządu