STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TXN: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TAX-NET S.A., Czwartek, 6 czerwca 2019 (13:57)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd TAX-NET SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TAX-NET SA, które odbyło się w dniu 06 czerwca 2019 r.

1. Akcjonariusz: Halina Głośna

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 562.500

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.125.000

Udział % w liczbie głosów na NWZ: 33,33 %

Udział % w ogólnej liczbie głosów: 27,90 %

2. Akcjonariusz: Mariusz Malesza

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 562.500

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.125.000

Udział % w liczbie głosów na NWZ: 33,33 %

Udział % w ogólnej liczbie głosów: 27,90 %

3. Akcjonariusz: Grażyna Nelip

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 562.500

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.125.000

Udział % w liczbie głosów na NWZ: 33,33 %

Udział % w ogólnej liczbie głosów: 27,90 %

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-06Paweł GłośnyPrezes Zarządu
2019-06-06Agnieszka KocanWiceprezes Zarządu