STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEG: Zmiana stanu posiadania ? korekta, Piątek, 7 czerwca 2019 (08:51)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie koryguje treść raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki Megaron S.A. przez Pana Kaspra Zaziemskiego.

Do korygowanego raportu dołączono treść zawiadomienia, w którym wystąpiła oczywista pomyłka pisarska:

1. W pierwotnym zawiadomieniu w pkt 2 było napisane:

"Przed otrzymanie w/w darowizny posiadałem 943 akcji Spółki, reprezentujących 0,00035% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 943 głosów, reprezentujących 0,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.?

Natomiast powinno być:

"Przed otrzymanie w/w darowizny posiadałem 943 akcji Spółki, reprezentujących 0,03% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 943 głosów, reprezentujących 0,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.?

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje poprawną treść zawiadomienia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Piotr SikoraPrezes Zarządu

Plik do pobrania