STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 7 czerwca 2019 roku, Piątek, 7 czerwca 2019 (13:21)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki MFO S.A. ("Spółka?) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych 7 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ?) wraz z wynikami głosowań.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Jakub CzerwińskiCzłonek Zarządu
2019-06-07Renata ZdzieszyńskaProkurent

Plik do pobrania