STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 roku, Piątek, 7 czerwca 2019 (13:42)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki MFO S.A. ("Spółka?) niniejszym informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 roku, byli:

1. Tomasz Mirski ? któremu przysługiwało 2.625.000 głosów z 2.100.000 posiadanych akcji, co stanowiło 45,71% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 34,39% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Marek Mirski ? któremu przysługiwało 2.507.247 głosów z 2.007.247 posiadanych akcji, co stanowiło 43,66% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 32,85% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - któremu przysługiwało 391.392 głosów z 391.392 posiadanych akcji, co stanowiło 6,82% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,13% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Jakub CzerwińskiCzłonek zarządu
2019-06-07Renata ZdzieszyńskaProkurent