STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EUC: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r., Piątek, 7 czerwca 2019 (13:45)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 6 czerwca 2019 r.:

1. KL Investment Sp. z o.o. ? liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.614.191 co uprawniało do 92,87% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 28,82% ogólnej liczby głosów;

2. Wojciech Michałowski - liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 99.324 co uprawniało do 5,71% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 1,77% ogólnej liczby głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07JOLANTA ZENDRANWICEPREZES ZARZĄDUJOLANTA ZENDRAN
2019-06-07AGATA ROSA-KOŁODZIEJCZŁONEK ZARZĄDUAGATA ROSA-KOŁODZIEJ