STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CIG: Zmiana (uzupełnienie) uchwały Zarządu CI Games S.A. w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H, Poniedziałek, 10 czerwca (14:00)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały o zmianie (uzupełnieniu) uchwały Zarządu Spółki nr 3/5/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Uchwała Zmieniająca?).

Zgodnie z Uchwałą Zmieniającą Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW?) oraz o dematerializację zarówno akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie wyższej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) ("Akcje Serii H?), jak też nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H ("Prawa Do Akcji?). Na mocy Uchwały Zmieniającej Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz Praw Do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz w celu dematerializacji Akcji Serii H oraz Praw Do Akcji.

Zarząd Spółki zdecydował o podjęciu Uchwały Zmieniającej z uwagi na liczne pytania kierowane do Spółki związane z możliwością nabywania praw do Akcji Serii H oraz ich notowaniem na GPW.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Marek TymińskiPrezes Zarządu