STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMP: Wybór banku refinansującego, Poniedziałek, 10 czerwca 2019 (17:12)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym po analizie i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, postanowił o wyborze oferty i zawarciu umowy kredytowej z mBank S.A. jako banku refinansującego wykup obligacji Spółki przypadających w okresie 2019 oraz 2020 r.

Zgodnie z decyzjami organów Spółki do końca czerwca 2019 r. zostanie zawarta umowa kredytowa na kwotę 22,6 mln złotych. Warunkiem uruchomienia przedmiotowego kredytu jest ustanowienie zabezpieczeń ? wystawienie wekslu in blanco, złożenie w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 K.p.c., ustanowienie zastawu finansowego na akcjach własnych Spółki (w ilości 307 640 sztuk), które obecnie są zabezpieczeniem dwóch obowiązujących kredytów inwestycyjnych w mBank S.A. Jednocześnie wskazany powyżej bank wystawi promesę zawarcia umowy kredytowej do końca czerwca 2020 r. na kredyt do kwoty 49,4 mln złotych. Warunkiem zawarcia umowy kredytowej w 2020 r. jest ustanowienie zabezpieczeń ? wystawienie wekslu in blanco, złożenie w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 K.p.c., ustanowienie do 31 sierpnia 2020 r. zastawu finansowego na będących w posiadaniu Spółki akcjach Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. z siedzibą w Zabrzu (w ilości 12 228 189 sztuk na poziomie 150% wartości kredytu), ustanowienie do 31 sierpnia 2020 r. hipoteki na nieruchomości Spółki w Nowym Sączu oraz spełnienie covenantów finansowych liczonych na danych skonsolidowanych za 2019 rok: dług netto/EBITDA - max 3,5 oraz wskaźnik DSCR - min 1,30 (do wyliczenia wskaźnika nie uwzględnia się kwoty obligacji refinansowych kredytem w 2020 r.). Umowy będą zawarte z terminem spłaty do 31 grudnia 2021 r.

Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Andrzej WawerWiceprezes Zarządu