STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A., Poniedziałek, 10 czerwca 2019 (17:30)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd DGA S.A. podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 roku.

Ogólna liczba głosów przysługująca wszystkim akcjonariuszom DGA S.A. wynosi 1.130.279 głosów.

Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2019 roku przysługiwało łącznie 585.061 głosów, w tym co najmniej 5% głosów przysługiwało następującym akcjonariuszom:

1. Andrzej Głowacki ? 384.807 głosów, co stanowiło 65,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 34,05% w ogólnej liczbie głosów;

2. Arkadiusz Pychiński ? 69.100 głosów, co stanowiło 11,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 6,11% w ogólnej liczbie głosów;

3. Anna Szymańska ? 64.854 głosy, co stanowiło 11,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 5,74% w ogólnej liczbie głosów;

4. Krzysztof Puzio ? 49.000 głosów, co stanowiło 8,38% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 4,34% w ogólnej liczbie głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Błażej PiechowiakProkurent