STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INB: Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, Wtorek, 11 czerwca 2019 (16:20)

Zarząd InBook SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (?Spółka?) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, podjęło m.in. uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Mocą uchwał do składu Rady Nadzorczej zostali powołani:

- Michał Więzik,

- Michał Damek,

- Katarzyna Dębska,

- Dorota Saczyńska-Włodarczyk,

- Jacek Kowalski.


W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz - Prezes Zarządu

Plik do pobrania