STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INB: Zmiana w składzie Zarządu, Wtorek, 11 czerwca 2019 (16:20)

Zarząd InBook SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (?Spółka?) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. w związku z wygaśnięciem kadencji Pana Jakuba Dębskiego pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła m.in. uchwałę w sprawie powołania Pana Sławomira Jarosza na funkcję Prezesa Zarządu.


W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys Pana Sławomira Jarosza.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz - Prezes Zarządu

Plik do pobrania