STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KAN: Wezwanie Spółki do zapłaty w związku z wypowiedzeniem umów pożyczki , Wtorek, 11 czerwca (20:09)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie ("Spółka? lub "Emitent?) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała od Cargobull Finance Sp. z o.o. ("Cargobull?) informację o wypowiedzeniu w dniu 4 czerwca 2019 r. przez Cargobull umów pożyczki zawartych pomiędzy Cargobull oraz HK Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Korczaka 5, o następujących numerach: 6555/15/CF (z dnia 16 września 2015 r.), 6556/15/CF (z dnia 16 września 2015 r.), 6557/15/CF (z dnia 16 września 2015 r.), 6558/15/CF (z dnia 16 września 2015 r.), 9894/18/CF (z dnia 17 maja 2018 r.), 9936/18/CF (z dnia 24 maja 2018 r.)

W konsekwencji Cargobull wezwał Emitenta ? jako gwaranta w/w umów pożyczki - do zapłaty należności Cargobull, w tym niespłaconego kapitału pożyczek, odsetek oraz kwot gwarancyjnych, zgodnie z przesłanym zestawieniem sporządzonym na dzień 4 czerwca 2019 r. Kwota do zapłaty przez Spółkę wynosi łącznie 735.312,08 euro oraz 3.281,43 złotych i powinna zostać uregulowana do dnia 11 czerwca 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-11Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2019-06-11Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu